Jeśli  w telefonie można wyjąć baterię Provider ID będzie znajdować się na naklejce

Przykład:

Jeśli w twoim modelu Telefonu nie można wyjąć baterii Provider ID znajdziesz w ustawieniach telefonu:

Lub na pudełku: